Na czym polega “przeprowadzka z frankiem”?

Opublikowany przez

swiss-francs-274113_1280Kredyty we frankach i związane z nimi problemy dotyczą kilkuset tysięcy polskich rodzin. Niewykluczone, że będą oni mogli pozbyć się długu w walucie obcej i zmienić mieszkanie. Na czym polega propozycja wystosowana do „frankowiczów” przez Związek Banków Polskich?

Stary kredyt, nowe mieszkanie

Osoby spłacające obecnie kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich w wielu przypadkach są „przywiązane” do swojego mieszkania. Jego sprzedaż nie pozwoli bowiem na spłatę kredytu bankowego, ponieważ wartość mieszkania może być niższa od wartości długu. Niemniej, nawet w takiej sytuacji ZBP proponuje, aby było możliwe przeniesienie starego kredytu na nową nieruchomość.

Frank diametralnie zdrożał w ciągu ostatnich kilku lat, a wraz z nim wartość kapitału do spłaty do banku łącznie z odsetkami, z tytułu kredytu w walucie szwajcarskiej. Nawet dysponując pewnymi oszczędnościami, spłata zobowiązania będzie dużym obciążeniem dla kredytobiorcy. Niemniej, dotychczas tylko to gwarantowało zwolnienie hipoteki nieruchomości i otwarcie możliwości jej sprzedaży oraz zmiany mieszkania na inne.

Banki utrudniały przez ostatnie lata życie swoim klientom – frankowiczom, chcącym zmienić swoją sytuację mieszkaniową. Zdecydowana większość nie zgadzała się na przeniesienie zabezpieczenia kredytowego na nową nieruchomość. Jeśli było to możliwe, bank kredytujący klienta stawiał dodatkowe warunki – np. żądał mieszkania o wyższej wartości lub przeprowadzał ponowną ocenę zdolności kredytowej klienta. Kredytobiorca musiał się też liczyć z możliwością podwyższenia marży kredytowej.

Zmiany na rynku bankowym

Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich z 27 maja 2015 roku otwiera możliwości zmiany sytuacji mieszkaniowej frankowiczów, wprowadzając specjalne programy dla kredytobiorców. Otrzymają oni możliwość „przeprowadzki z frankiem”. Polega ona na tym, że kredytobiorca będzie mógł złożyć wniosek o zmianę zabezpieczenia kredytu, a bank wystosuje dla niego ofertę kredytową, w której będzie mógł postawić dodatkowe wymagania dotyczące w szczególności jakości kolejnego zabezpieczenia lub jego wartości w relacji do wysokości kredytu.

Jeśli bank wyrazi zgodę, kredytobiorca będzie mógł wystawić mieszkanie na sprzedaż, jednocześnie otrzymując z banku oświadczenie o wykreśleniu wpisu hipotecznego w księdze wieczystej, pod warunkiem wpłaty przez sprzedającego środków na wskazany rachunek. Środki ze sprzedaży mieszkania zastąpią tymczasowo zabezpieczenie hipoteczne. Gdy kredytobiorca znajdzie nowy lokal, będzie mógł za niego zapłacić z rachunku kaucji, znów spełniając warunek wpisania do księgi wieczystej lokalu hipoteki o tej samej wysokości co uprzednio. Jeśli nowe mieszkanie będzie droższe od poprzedniego, kredytobiorca będzie zmuszony zapłacić różnicę z własnych środków, a w przeciwnym przypadku – nadpłacić część kredytu, aby wskaźnik LTV nie był wyższy niż przed przeprowadzką.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *